Политика за поверителност

Декларация за политика за поверителност Сейфтиъп ЕООД

Общи положения

Съгласно въвеждането на регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016 година относно защитата на физическите лица във връзка с обработването на лични данни, ние Сейфтиъп ЕООД се отнасяме сериозно към защитата на личните Ви данни и уважаваме Вашата поверителност с оглед на това да се чувствате сигурни и защитени при посещенията си на нашата интернет-страница.

Интернет сайта www.safetyup.bg е собственост на Сейфтиъп ЕООД, вписано в Търговския регистър към Агенция по вписванията, със седалище и адрес на управление: област София, община Столична, гр. София, жк. „Дружба“, бл. 130, вх. Б, ет. 3, ап. 40, Идентификационен номер по ДДС: BG206397016, представлявано от Иван Василев – Управител, тел. 0877 800 610, email: i.vasilev@safetyup.bg.

Какви данни обработваме

Чрез нашия уеб сайт ние не събираме лични данни под каквато и да било форма (например име, адрес, телефон или е-mail), освен в случаите, в които Вие доброволно ни предоставяте такива чрез контактната ни форма, например чрез посочването им с оглед обратна връзка с Вас.

Когато посещавате нашият ние може да събираме данни, като използваме технологии като „бисквитки“, идентификатори на устройства, IP адреси и данни за местоположението. Това може да включва информация за местоположението ви, вида устройство, което използвате и историята на онлайн сърфирането. Ако искате да научите повече за използването на „бисквитки“ и как да ги управлявате, моля, прочетете известието ни за бисквитки.

Когато влизате в уебсайта чрез социални медии, давате разрешение на социалната мрежа да споделяте някои от Вашите данни с нас. В зависимост от мрежата това включва основна информация за профила, като име, имейл адрес, дата на раждане и всякакви други подробности, които решите да споделите според конкретните настройки за социални медийни акаунти.

Ние получаваме всички посочени по -горе лични данни директно от вас. Възможно е да получим допълнителна информация за вашите предпочитания и поведение при сърфиране от партньори като Google. Ако се нуждаете от повече информация за това как тези страни обработват лични данни отнасящи се за вас и ги предоставят на трети страни, любезно Ви молим да се консултирате и запознаете със съответните политики за поверителност.

Как използваме вашите данни

Събираме, обработваме и използваме предоставените от Вас лични данни с цел да отговорим на Вашето запитване и на последващи технически или други въпроси и комуникация във връзка с него. Ще използваме личните данни за целта, за която са предоставени.

Ще използваме Вашата информация с цел оформяне на платежните документи, както и организацията по доставката на поръчаните от Вас стоки и я обработваме с Вашето съгласие.

Освен това ние използваме информация, събрана онлайн чрез „бисквитки“ и други автоматизирани средства за цели като разпознаване на вашия компютър, когато посещавате сайта, проследяване на навигацията по сайта, подобряване на използваемостта на сайта, анализ на използването на сайта и управление на сайта. Също така използваме тази информация, за да диагностицираме технически и служебни проблеми, да администрираме нашия сайт, да идентифицираме потребителите на нашия сайт и да събираме демографска информация за нашите потребители.

Можем да използваме данните за кликванията, за да определим колко време потребителите изразходват в страниците на сайта ни, как потребителите се придвижват в сайта ни и как можем да приспособяваме нашия Уебсайт, за да отговорим по-добре на нуждите на нашите потребители.

Можем да използваме лични данни и за други допълнителни цели. Ще определим тези допълнителни цели в момента на събирането.

Също така можем да използваме решения на трети лица за извършване на уеб анализи, като Google Analytics. Google Analytics е услуга за уеб анализи, предоставена от Google, Inc., която използва „бисквитки“, за да анализира как потребителите използват този уебсайт. Информацията, генерирана от „бисквитката“ за използването на този сайт (като вашия IP адрес, посетен URL адрес, дата и час на показване на страницата), ще бъде предавана и съхранявана от Google на сървъри в САЩ. Google ще използва тази информация, за да следи използването от ваша страна на този сайт, да съставя отчети за дейността на уеб сайта за операторите на уеб сайтове и да предоставя други услуги, свързани с дейността на уеб сайта и използването на Интернет. Google може да прехвърли тази информация на трети лица, когато това се изисква от закона, или когато трети страни обработват информация от името на Google. За повече информация относно правилата за поверителност на Google по отношение на Google Analytics, моля, вижте http://www.google.com/analytics/learn/privacy.html.

Можете да се откажете от Google Analytics, като посетите https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl+en=BG

Какво е правното основание за обработката на личните Ви данни?

Съгласие – Ние ще използваме вашите лични данни само за маркетинг и популяризиране на нашите продукти, услуги и марки, персонализиране на съдържание и услуги, рекламни аналитични цели, ако имаме Вашето изрично съгласие за това. Това включва използването на данни, предоставени от Вас и нашите партньори за профилиране, за да подобрим нашите продукти и услуги.

Законни интереси – Намереният от нас легитимен интерес да анализираме трафика на уебсайта си, за да поддържаме услугата, например да наблюдаваме успешни зареждания на страници или съобщения за грешки.

Съхранение на Вашите данни

Ние ще съхраняваме Вашите данни не по-дълго, отколкото е необходимо за изпълнение на целта, по-специално за изпълнение на нашите договорни или правни задължения и за защита срещу всякакви искове за отговорност.

На кой може да изпратим вашите данни

Ние не продаваме, нито разкриваме по друг начин Вашите лични данни и личната информация, която сме събирали за Вас, освен в случаите, описани тук, или по друг начин.

Ние може да разкрием вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика. Ние изискваме от тези лица и доставчици на услуги по договор да защитят по подходящ начин неприкосновеността и сигурността на личната информация, която обработват от наше име в съответствие с изискванията на Регламент (ЕС) 2016/679 на Европейския парламент и на Съвета от 27 април 2016.

Ние можем да разкриваме Ваши лични до такава степен, че сме длъжни да го направим по закон и във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства.

Ние си запазваме правото да прехвърлим всяка информация, която имаме за Вас, в случай, че продаваме или прехвърляме цялата или част от нашата дейност или активи (включително в случай на преструктуриране, разпускане или ликвидация).

Трансфер на данни

Трябва да сте наясно, че като използвате уебсайта и тези на нашите партньори или всеки уебсайт, към който препращаме, вашите лични данни могат да бъдат обработени или прехвърлени в други държави, например САЩ, и вие се съгласявате личните ви данни да бъдат прехвърляни или обработвани по този начин.

Може да прехвърлим Ваши лични данни, които сме събрали, в държави, различни от държавата, в която първоначално е била събрана информацията. Тези държави може да нямат същите закони за защита на личните данни като държавата, в която първоначално сте предоставили информацията. Изпращайки Вашите лични данни, Вие се съгласявате с този трансфер. Когато прехвърляме Вашите лични данни на други страни, ние ще защитим тази информация, както е описано в тази политика за поверителност.

Защита на личната информация

Ние ще предприемем разумни технически и организационни мерки, за да предотвратим загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

Ние ще съхраняваме цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а ние не можем да гарантираме сигурността на данните, изпратени по интернет.

Изменения

Имаме право да актуализираме тази политика от време на време, като публикува нова версия на нашия уебсайт.

Можете да разгледате тази страница от време на време, за да се гарантира, че сте доволни с всякакви промени в тази политика.

Ние може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашата интернет страница.

Вашите права

Имате право на достъп до личните данни, които съхраняваме за Вас, и да получите копие от тези данни,

Можете да актуализирате или коригирате неточности в подадените към нас Ваши лични данни и да уведомим третите лица, на които са били разкрити личните Ви данни, за всяко коригиране, изтриване или ограничаване, с изключение на случаите, когато това е невъзможно или свързано с прекомерни усилия за нас,

Можете да възразите пред нас срещу използването на Вашите лични данни и можете да поискате личните Ви данни да бъдат изтрити от нашата база данни („да бъдете забравен“),

Имате право да оттеглите вашето съгласие по всяко време.

Имате право да подадете жалба до надзорен орган,

Всички останали права, съгласно ЗЗДЛ и Общия регламент относно защита на данните.

За да упражните тези права, моля, свържете се с нас, както е посочено в секцията „Как да се свържете с нас“ в настоящата Политика за поверителност или се свържете с нас, като използвате данните на страницата ни . Можете също така да подадете жалба директно в надзорния орган или до нас, като използвате формата за контакт на сайта.

За да защитим поверителността и да поддържаме сигурността, можем да предприемем стъпки, за да потвърдим самоличността Ви, преди да ви предоставим достъп до информацията.

Както ще знаете, интернет не разпознава националните граници. Услугите в интернет са достъпни в световен мащаб, така че събирането и предаването на лични данни не винаги се ограничава само до една страна.

Трябва да сте наясно, че като използвате уебсайта и тези на нашите партньори или всеки уебсайт, към който препращаме, Вашите лични данни могат да бъдат обработени или прехвърлени в други държави, например САЩ, и вие се съгласявате личните ви данни да бъдат прехвърляни или обработвани по този начин.

Как да се свържете с нас

Ако имате въпроси относно тази Политика за поверителност или практиката ни за защита на личните данни или искате да упражните правата си във връзка с личните данни , можете да ни пишете на office@safetyup.bg или да се свържете с нас на тел. 0877 800 610.

Валидна от: 06.10.2021 г

Последна промяна:06.10.2021