Основни обучения безопасност на машини

ОСНОВНИ ОБУЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИ

Нашите обучения, за Оценяване на риска и безопасност на машини могат да изведат Вас и вашата компания на ново ниво, като ви въведат в законодателството свързано с безопасността и ви насочат практически за решаване на реални проблеми свързани с безопасността на машините.