CE маркировка в съответствие с Директивата относно машините

CE МАРКИРОВКА В СЪОТВЕТСТВИЕ С ДИРЕКТИВАТА ОТНОСНО МАШИНИТЕ

Процесът за полагане на СЕ маркировка описва процедурата за сертифициране на продукти в съответствие със спецификациите в Европейското икономическо пространство. В края на процеса прилагането на етикета СЕ документира, че всички задължителни изисквания за безопасност в съответствие с Директива за машините 2006/42/ЕО са изпълнени. Тук ще бъдете запознати с въпросите относно Директивата за машините 2006/42/ЕО и изисквания по отношение на СЕ маркировка за машините. Кои машини попадат в обхвата на Директивата за машините? Какви са отговорностите на машино-производителите и потребителите на машини (работодателите)? Този курс ще даде отговори на въпросите, които възникват във връзка с инженеринга, придобиването и въвеждането в експлоатация на нови и съществуващи машини. Освен това ще придобиете представа за свързаните стандарти за проектиране и конструиране на машини, пуснати на пазара и експлоатирани в рамките на Европейското икономическо пространство. Обучението ще ви преведе стъпка по стъпка през необходимите процеси за CE маркиране на машини.