Стандардти за функционална безопасност

СТАНДАРТИ ЗА ФУНКЦИОНАЛНА БЕЗОПАСНОСТ – EN ISO 13849 AND IEC 62061

Функционалната безопасност се отнася до онази част от цялата система за безопасност, която зависи от правилното функциониране на свързаната с безопасността система за управление. Безопасността като цяло зависи и от други мерки за намаляване на риска, които се разглеждат в съответствие с EN ISO 12100. Устройствата за аварийно спиране, предпазните врати, светлинните завеси или мониторинг на скоростта са някои от типичните предпазни устройства, които се използват за защита на инсталации и машини. С нарастващото ниво на сложност на съоръжения и машини, програмируемите системи за безопасност се използват все повече в допълнение към конвенционалните релета за безопасност. Както EN ISO 13849, така и IEC 62061 водят до презумпция за съответствие с международното законодателство, напр. директивата за машините. И двата стандарта са от първостепенно значение за производителите на инсталации  и машини, тъй като много стандарти от вид B и C препращат директно до тях.

Целта на функционалната безопасност винаги е да предпазва хората и машините от опасности. В Европа съответните стандарти за функционална безопасност в инженерния сектор са изброени в Директивата за машините. Изтеглете постера на Pilz „Функционална безопасност“ и научете повече за процедурите за оценяване и намаляване на риска в съответствие с EN ISO 12100 в компактен и нагледен формат. Произлезли от този така наречен A-стандарт, можете да приложите два важни стандарта

  • EN ISO 13849-1: Приложим за електрически, електронни, програмируеми електронни, хидравлични, пневматични, механични системи
  • EN / IEC 62061: Приложим за електрически, електронни, програмируеми електронни системи