Изчисляване на PL и SIL чрез софтуера PAScal

ИЗЧИСЛЯВАНЕ НА ПОСТИГНАТИТЕ НИВА PL И SIL ЧРЕЗ СОФТУЕРА PAScal

За да се определи постигнатото ниво на изпълнение, функцията за безопасност се разделена на сензор, логика и задвижващ механизъм. Всяка от тези подсистеми допринася за функцията за безопасност. EN ISO 13849-1 и EN/IEC 62061 изискват изчисления. За да направите това по управляем начин, един софтуерен инструмент може да Ви помогне много. За тази цел Pilz предоставя лесен за използване софтуерен инструмент за изчисление (PAScal).