Оценяване на риска и намаляване на риска

ОЦЕНЯВАНЕ НА РИСКА И НАМАЛЯВАНЕ НА РИСКА

Това обучение дава знания от натрупани от практически опит при извършване на процеса на оценяване на риска при машини, използвайки структурираните техники описани в EN ISO 12100:2010 и ISO TR 14121-2. В допълнение към това участниците получават практически насоки за прилагане на подходящи мерки за намаляване на риска.

За кой е предназначен?

Този курс е насочен предимно към потребители на машини, инженери по поддръжката, дизайнери и инженери по проекти, които трябва да знаят как да извършват процеса на оценяване на риска за съществуващи машини в употреба или нови машини в процес на уточняване на спецификацията, доставка или разработване. Този курс ще бъде от полза и за специалистите по безопасност, които са запознати с концепциите, но трябва да знаят как оценяването на риска за машини се различава от другите оценки на безопасността или риска на работното място.