Продуктови обучения

ПРОДУКТОВИ ОБУЧЕНИЯ

Нашите продуктови курсове предоставят синтезиран преглед на функциите и областите на приложение на продуктите на Pilz. Други обхванати въпроси може да включват избора на правилния сензор, включително светлинни завеси, като се вземат предвид настоящите разпоредби и стандарти. Ще научите как да инсталирате и въведете в експлоатация продуктите бързо и ефективно и как да провеждате обслужване и диагностика.

Ще получите преглед на разнообразните опции за приложение и потенциални икономии, които могат да се направят с помощта на конфигурируемите системи за управление PNOZmulti и PNOZmulti Mini. Използвайки практически упражнения и примери за приложения от областта на технологиите за безопасност, ние демонстрираме как конфигурацията е опростена и гъвкава със системите за управление на Pilz.