Инспекция на оптоелектронни устройства за безопасност

ИНСПЕКЦИЯ НА AOPD

Инспекцията и тестването на ESPE често се пренебрегват, тъй като много собственици на машини не са сигурни колко често трябва да се оценяват.

Серията стандарти EN 61496 на Международната електротехническа комисия определя изисквания за проектирането, конструирането и тестването на ESPE, предназначени специално за откриване на лица като част от системата за безопасност, използващи активни оптоелектронни защитни устройства (AOPD) за функцията за наблюдение. Това се използва заедно с EN ISO 13855, за да се определи правилното място за инсталиране на оптичното защитно устройство, което трябва да се провери след монтажа.

Цялостната система за безопасност, която включва откриване, задействане и спиране не зависи единствено от електрическите сигнали. Обикновено има компоненти, които подлежат на износване, и са инсталирани като част от тази система, за да позволят по-кратко време на спиране. По време на жизнения цикъл на употреба съществува вероятност тези части да се износят и това може да доведе до ситуация, при която може да се получи достъп през оптичното защитно устройство до опасна част от машината, докато тя все още не е спряла.

Редовните проверки за безопасност на AOPD гарантират спазването на стандартите за безопасност и качество, служат като превантивни мерки за поддръжка и следователно спомагат за намаляване на нежеланите престои на машината до минимум.