Фармация

ФАРМАЦЕВТИЧНА ИНДУСТРИЯ

Фармацевтичната и био-фармацевтичната промишленост използват разнообразни технологии, инсталации и машини за производството на активни съставки, таблетиране, пълнене на капсули и други дозатори и опаковки. Ефективната безопасност на машините трябва да отчита регулаторните ограничения и други фактори, като експлозивна атмосфера, токсичност на съставките и използване на охлаждащи, нагряващи и инертни агенти. Можете да се доверите на нас и на опита на Pilz в този сектор.