Металургия и обработка на метали

МЕТАЛУРГИЯ И ОБРАБОТКА НА МЕТАЛИ

В тази индустрия се използват предимно големи, взаимосвързани машини, като например валцовъчни машини, галванични инсталации или оборудване за обработка на повърхнини. Обикновено тези машини са сложни и изискват защита от неочаквано задействане.

Ние можем да Ви предложим подходящи решения за мониторинг на производствените цикли, свързани с безопасността произведени от нашия партньор Pilz:

  • Сензори за безопасност (линк към продуктова група)
  • Децентрализирани системи за управление и безопасност
  • Мониторинг за безопасност на задвижващи технологии
  • Интелигентна диагностика.

Също така можете да се възползвате от нашият обширен диапазон от услуги за безопасност на машини:

  • Свързана с безопасността оценка и анализ на риска на съществуващи инсталации
  • Определяне на индивидуални концепции за безопасност