ВАЛИДИРАНЕ

Когато инсталирате, модернизирате, модифицирате или модернизирате машини, трябва да сте сигурни, че оборудването работи в пълно съответствие с приложимите стандарти за безопасност, регулаторни и държавни норми през целия си жизнен цикъл.

Като част от валидирането можем да предложим

  • Оценяване на съществуващия проект спрямо изискванията за безопасност, • Преценяване на избраните компоненти,
  • Проверка на инсталацията и конфигурацията на окабеляване на сензори и изпълнителни механизми,
  • Тестване на хардуерни функции и софтуер свързан с безопасността,
  • Извършване на функционален тест и симулиране на повреди,
  • Изготвяне на подробен протокол с резултатите от валидирането.