Концепции за безопасност

КОНЦЕПЦИИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

При внедряване на все по-сложни и опасни нови машини и надграждане на съществуващи машини за по-взискателни приложения, правилната концепция за безопасност, която отчита взаимодействието операторите на машината, обслужващият персонал и други работници с машината, е от решаващо значение.

Концепциите за безопасност представляват документ в стандартен формат, определящ чрез скици и описание, мерките за безопасност и включват подробно инженерно решение, предложено за постигане на безопасност и съответствие, чрез електрически, механични и други мерки следвайки най-добрите и съвременни инженерни практики и международни и национални стандарти . Концепциите за безопасност могат да бъдат полезни на конструкторите при разработване на проекта за безопасност.