Услуги за безопасност на машини

УСЛУГИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИ

Основните дейности с които можем да Ви бъдем полезни при процедурите за доказване на съответствие с Директивата относно машините 2006/42 ЕО и СЕ маркировка са:

  • Оценяване  на риска
  • Концепции за безопасност
  • Проект за безопасност
  • Доставка, монтаж, настройка и конфигуриране на системи за безопасност
  • Валидиране
  • Обучения