Обучения

ОБУЧЕНИЯ ЗА БЕЗОПАСНОСТ НА МАШИНИ

Специално разработени според изискванията и нуждите на клиента обучения за безопасност на машините. Обученията за безопасност на машини са предназначени както за производители така и за потребители на машини. Обичайна практика е за обученията да се разработват конкретни теми към които клиента има интерес.