Инсталиране на системи за безопасност

ИНСТАЛИРАНЕ НА СИСТЕМИ ЗА БЕЗОПАСНОСТ

Системите за безопасност са критични елементи в проекти, свързани с автоматизация на машини. При интегриране на отделни машини в производство линия или надграждане на съществуващи машини, времето на разположение за прилагане на мерките за безопасност и интеграцията на системите за управление обикновено е ограничено.

Ако сте концентрирани върху вашите задачи и компетенции, а търсите партньор за услуги, предлагащ персонализирани консултантски и инженерни услуги за безопасност и автоматизация на машини, обхващащи целия жизнен цикъл на машините. Можем да ви предложим:

  • Планиране и контрол на проекта
  • Избор и доставка на необходимите компоненти – задвижващи механизми, сензори и устройства за управление
  • Производство и изграждане на необходимите механични конструкции
  • Производство и тестване на необходимите електрически табла
  • Доставка и монтаж на система за управление
  • Програмиране на системи за управление и визуализация
  • Пускане в експлоатация на системата
  • Избор на доставчици и подизпълнители когато е приложимо

• Обучение на оператори на машините и обслужващ персонал