Безопасността освобождава от неприемлив риск от физически наранявания или увреждане на здравето на хората, пряко или косвено в резултат от увреждане на съоръжения или околна среда. Безопасността не е скъпа,
тя е безценна.
прочетете повече
прочетете повече PNOZ multi. Много функции едно решение!
Гъвкав и лесен за използване!
PSENopt Безопасност без бариери със
светлинни завеси за безопасност
Светлнинните бариери за безопасност и други оптоелектронни сензори за безопасност осигуряват оптимална защита за инсталации и машини, когато има активна намеса в производствения процес. Прочетете повече

ИНЖЕНЕРИНГ И УСЛУГИУслуги в подкрепа на производители и потребители на машини.

ВИЖТЕ ОЩЕ

ОБУЧЕНИЯСпециално разработени обучения за безопасност на машините, според изискванията и необходимостта на клиента.

Оценяване на риска и мерки за намаляване на риска

Систематичното оценяване на риска е първата стъпка към безопасността на машините. …

Стандарти за функционална безопасност

Части от сиостемите за управление свързани с безопасността. …

CE маркировка

Кои машини попадат под СЕ? Кой е отговорен?…

Изчисляване на PL и SIL чрез PAScal

Лесно изчисляване и документиране…

ВИЖТЕ ОЩЕ

ИНДУСТРИИЦялостни решения за безопасност и автоматизация за широк диапазон от индустрии.

Автомобилна индустрия

Ценовата ефективност, безопасността на машините и кратките срокове за изпълнение…

Пакетираща индустрия

Ефективните и рентабилни процеси за пакетиране изискват…

Хранително-вкусова индустрия

Разнообразието на потребителите на глобализираните пазари и устойчивостта на околната среда…

Роботи

Колкото по-тясно работят човек и машина, толкова по-ефективни…

ВИЖТЕ ОЩЕ

СВЪРЖЕТЕ СЕ С НАСЩе получите отговор в най-кратък срок