Безопасността не е скъпа

Безопасността не е скъпа, тя е безценна.

Ранното идентифициране на опасностите и интегрирането на подходящи мерки за безопасност ще удължат експлоатационния живот на вашите машини и ще ви спестят време и пари.

Спестете пари и време чрез въвеждане на подходящи мерки за безопасност още от самото начало.

Какви са последиците, когато не се вземат предвид въпросите свързани със здравето и безопасността?

  • Неизчислимата стойност на човешкото страдание, причинено от инциденти, които лесно могат да бъдат предотвратени
  • Опасността и последиците от наказателна отговорност или прилагането на друго съдебно действие
  • Лоша репутация  и потенциална загуба на бъдещ бизнес