Международните директиви и стандарти за безопасност като ISO 13849, IEC 62061 и IEC 61508 изискват от вас като производители и потребители на машини да валидирате вашите системи за безопасност на редовни интервали, независимо от функционалния дизайн. Абсолютно важно е да сте добре информирани за жизнения цикъл на системата за безопасност на машината и прилагането на необходимите защитни мерки.

Но как можете да сте сигурни, че приложените мерки за безопасност отговарят на всички изисквания и са изпълнени в съответствие с най-новите разпоредби за безопасност и най-добри практики? За това ние ще Ви помогнем.