Разнообразието на потребителите на глобализираните пазари и устойчивостта на околната среда са ключовите фактори, определящи динамичния и конкурентен бизнес с храни и напитки. Рафинирането на аромати и съставки, подготовката на вашите продукти и високоскоростното пълнене и опаковане изисква ефективно управление на широк спектър от съоръжения и машини. Справянето с проблемите възникващи от честото въвеждане на нови продукти, което може да изисква интегриране на нови машини или актуализиране на съществуващи машини, като същевременно се поддържат съществуващите срокове за производство, може да бъде постигнато по -ефективно със силен партньор по безопасност с опит във вашата индустрия.

Много от водещите световни производители на храни и напитки разчитат на Pilz, което позволява на компаниите да постигнат целите за безопасност, като същевременно постигнат висока пригодност и оползотворяване на активите.