Колкото по-тясно работят човек и машина, толкова по-ефективни стават работните практики. Безопасното взаимодействие между човека и робота обаче изисква все повече нови технологии и решения. Също така, колкото повече човек и машина се доближават един до друг, изискванията за безопасност се увеличават,.

За да се провери необходимото ниво на безопасност, трябва да се вземе предвид цялата функция за безопасност – от сензора до логиката и отвъд задвижващите механизми. Безопасното сътрудничество човек-робот (HRC) може да бъде гарантирано само когато всички тези фактори взаимодействат по координиран начин.

Всяко приложение за роботи трябва да се разглежда индивидуално от гледна точка на безопасността. С помощта на нашия партньор Pilz, можем да Ви предоставим техническа подкрепа с набор от услуги, съобразени с отделните фази на живот на роботизирана система: От анализ на приложението до оценяване на риска в съответствие с EN ISO 12100, до CE маркировка.