Колкото по-рано се вземе предвид проектът за безопасност, толкова по-голяма е възможността за прилагане на подходящи мерки за безопасност в синхрон с другите изисквания на машината, като производителност, експлоатационен живот и ефективност.

Въз основа на нашия дългогодишен опит с проектиране на системи за безопасност, стандарти и технологии за безопасност, ние прилагаме структуриран процес на проектиране на системи за безопасност.

Проектът за безопасност на съоръжения и машини включва следните фази:

  • Спецификация на изискванията за безопасност
  • Подробно разпределение на мерките за безопасност към определени опасности
  • Избор на компоненти
  • Проверка на проекта и валидиране