В много случаи, за оценяване на риска на съоръжение и машини, производители и потребители търсят решения и концепции в съответствие с националното законодателство и международните директиви и стандарти. Големия набор от стандарти хармонизирани с Директивата относно машините и липсата на опит водят до затруднения и объркване при извършване на процеса за оценяване на риска.

Със систематизиран процес на оценяване на риска, съобразен с вашите индивидуални изисквания, ние Ви предоставяме най -важната основа за определяне на мерките за безопасност и гарантиране на безопасността на машините.