Въз основа на вече извършената оценка на риска на машината, концепцията за безопасност е следващата стъпка, където се разработват подробни предложения за решения за техническото внедряване. По този начин ние гарантираме безопасността на вашите машини в съответствие с националните и международни стандарти, както и с вашите собствени корпоративни стандарти.

Концепцията за безопасност (за машини) разглежда възможностите за:

  • Използване на неподвижни и подвижни предпазители
  • Въвеждане на контролер на инсталации и машини, свързани с безопасността
  • Устройства за безопасно спиране и изключване на електрически, хидравлични, пневматични и други потенциални източници на енергия
  • Откриване на работници в опасни зони

Определяне на необходимото ниво на ефективност (PLr) за мерки, свързани с безопасността, или функции за безопасност