Прилагането на мерките за безопасност играе важна роля при свързването на машини в линия или модернизирането на съществуващите инсталации. На практика обаче обикновено има много малко време за изпълнение. Тук бързото прилагане на, целенасочени мерки за безопасност е от съществено значение.

За вас е важно системите за безопасност и тяхното внедряване да не се превръщат в елементи определящи разходите в проектите за автоматизация и безопасност. Ние ще се погрижим за прилагането на вашите мерки за безопасност като част от внедряването на системата.