Запознайте се със значението и приложението на EN ISO 13849-1 и EN/IEC 62061 и ги използвайте във вашите проекти с помощта на софтуера за изчисляване нивото на безопасност PAScal. PAScal предлага лесен и нагледен блоков подход и отлично документиране на резултатите при изчисляване на нивата на безопасността на вашите системи в съответствие с EN ISO 13849-1 и EN/IEC 62061.